474 316 430 skola@2zskadan.cz
474 316 430 skola@2zskadan.cz

Školní rok 2019-2020

Zimní radovánky 2. tříd

Po letech nám letošní zima nadělila dostatek sněhu, abychom mohli o jarních prázdninách vyrazit na svahy. Více informací

Mikuláš na nás nezapomněl

V pátek mezi nás zavítal po roce opět Mikuláš. Více informací

Les ve škole

Třída 1. A se letos zapojila do projektu Les ve škole. Více informací

Prvňáčci si matematiku užívají i venku

Abychom neseděli jen ve třídě, využíváme ještě relativně příznivého počasí a počítat se učíme venku. Kolik vidíte červených tvářiček?

Pekaři z 2.A

Během distanční výuky děti získaly recept na svatomartinské rohlíčky. Děti se do nich s rodiči pustily a nejen do nich. Více informací

Distanční výuka na sluníčku

Krásné páteční počasí, jako bychom si ho objednali, nás vytáhlo do přírody. Více informací

Na svatého Martina soutěží celá rodina

Třída 2.A – děti i rodiče – se vydali na svatomartinskou cestu. Více informací

Přírodovědná vycházka 5.A

Třída 5.A dnes vyrazila na přírodovědnou procházku na Bystřický kopec. Více informací

Zahájení výuky ve fotografii

Posmutnělou školu dnes konečně rozveselila přítomnost dětí I. stupně a my se s Vámi chceme podělit několika mobilními fotografiemi o atmosféru ve třídách. Více informací

Těšíme se do školy

Asi nejvíce se dočasné uzavření škol dotklo těch nejmenších školáčků. Takto si určitě svůj start nepředstavovali. Více informací

Druhá ponožková výprava

V pátek jsme se probudili do deštivého rána, ale již týden víme, že půjdeme do lesa. Co teď? Více informací

Tereziánská reforma školství v 5.A

Poslední únorový pátek si v rámci výuky vlastivědy – Marie Terezie, reforma školství –  žáci 5. A po celý den zkoušeli v odlehčené verzi výuku té doby. Více informací

Soutěž Harry Potter pro školní družinu

Žáci ze Školního parlamentu uspořádali ve čtvrtek 27. února soutěž pro žáky školní družiny. Více informací

Pěvecká a recitační soutěž

V uplynulých dnech se konaly dvě soutěže pro první stupeň. V pěvecké soutěži museli žáci projevit velkou odvahu, zpívali bez doprovodu a museli udržet rytmus. Více informací

Hodina češtiny ve 2.B

Udělat si pohodlí při práci, je velmi důležitá věc. Zvlášť když se učíte používat ú, u a ů ve slově. Více informací

Únik z totality

Třída 5. A navštívila tento týden Oblastní muzeum v Chomutově. Hlavním tématem byla úniková hra připravená v rámci výstavy Únik z totality.

Zlato a bronz

Obrovského úspěchu v Lyžařském orientačním běhu (LOB) dosáhla žákyně naší školy Mirka Řeháková, která reprezentovala Ústecký kraj, město Kadaň a ZŠ Rudolfa Koblice. Více informací

Výuka v nové laborce

Nějak takhle probíhají laboratorní práce z chemie v naší nové parádní
učebně. Více informací

Vystoupení dětí z 2. oddělení školní družiny

Poslední den před Vánoci nám děti z 2. oddělení školní družiny přišly zazpívat vánoční písně a koledy. Více informací

Vánoce ve školní družině

V měsíci prosinci si děti ozdobily vánoční stromečky, pod které jim družinový Ježíšek nadělil spoustu nových dárků. Více informací

Výlet do Terezína

Dne 25. listopadu navštívili žáci 9. tříd Památník Terezín. Více informací

Únikovka v muzeu

Žáci 9.B  v úterý 17.12. navštívili muzeum v Chomutově, kde se během únikové hry „Únik z totality“ seznámili s životem v 80. letech minulého století. Více informací

Záložka do knihy spojuje školy

Naše škola se v letošním roce zapojila do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy: List za listem baví mě číst.

Tento projekt vznikl ve spolupráci Slovenské pedagogické knižnice v Bratislavě a Knihovnou Jiřího Mahena v Brně. Více informací

Soutěž mladý ekonom

Po loňském 1. místě v okrese a následném vítězství i v krajském kole si náš letošní tým vedený paní učitelkou Niederovou odnáší diplom za krásné 3. místo. Více informací

Co se děje v parlamentu

Na schůzkách parlamentu prvního stupně probíhá příprava únikové hry pro mladší žáky. Na poslední schůzce to hučelo jako v úle, lepidlo se, stříhalo se, přemýšlelo. Více informací

Malování na sklo

Vánoční atmosféru po adventních trzích jsme si v naší škole prodloužili hned následující pondělí. Pod vedením pana Fojtů z Rožnova pod Radhoštěm si děti vyzkoušely techniku malování na sklo. Více informací

Advent v Kadani s Donoty

V sobotu 30. listopadu 2019 se Kadaň pomalu, ale jistě, připravovala na očekávané předvánoční veselí zakončené rozsvěcením stromečku. Více informací

Zdobení vánočního stromečku na náměstí

Školní družina se i letos zhostila úkolu, ozdobit vánoční stromeček na náměstí. Více informací

Medové odpoledne ve druhém oddělení družiny

Tak jako každý rok i letos nás adoptované františkánské včeličky poctily za odměnu sklenkou medu. Více informací

Tušimice

V pátek 8. 11. 2019 se všichni deváťáci vydali do Tušimic, prozkoumat přeměnu energie tepelné na elektrickou.

30 let nesvobody – nezapomínáme

Ještě víc než v uplynulých letech si díky 30. výročí připomínáme ve výuce ukončení komunistické anomálie v naší zemi. Více informací

Vzpomínky na listopad 1989

Tak jako všichni si i třída 6. A připomněla 30. výročí Sametové revoluce. Již od září žáci pracovali v hodinách občanské výchovy na projektu Listopad 1989.  Více informací

Vycházka ŠD do františkánského kláštera za adoptivní včelkou

18. října jsme se vypravili do františkánského kláštera za našimi adoptovanými včeličkami. Více informací

Zlatý Oříšek

V úterý 15. října se konala soutěž talentovaných dětí Zlatý oříšek Ústeckého kraje v Domu dětí a mládeže v Ústí nad Labem. Více informací

Povídání s odborníkem

V předprázdninovém týdnu se žáci 4. A a 6. B účastnili hodinového povídání o integrovaném záchranném systému. Více informací

První ponožková výprava

Prvňáčci z 1.A se také letos zapojili do programu Les ve škole. Více informací

Exkurze 6. tříd do archivu

Ve dnech 10. a 13. září se žáci 6. tříd vydali v rámci hodiny dějepisu do kadaňského archivu. Více informací

Badatelský klub 5.A

V letošním roce stejně jako v minulém pokračuje Klub badatelů v 5. A. Při prvním setkání využili hezkého počasí a žáci prozkoumávali život bezobratlých v tekoucí vodě. 

Les ve škole, škola v lese

V tomto školním roce se některé třídy zapojily do projektu „Les ve škole, škola v lese“. Více informací

Nábor nových členů do oddílu karate

Každoročně nás přijdou na začátku školního roku navštívit karatisté z Karate Klubu Kadaň, Klášterec nad Ohří. Více informací