474 316 430 skola@2zskadan.cz
474 316 430 skola@2zskadan.cz

Digitalizujeme školu

Realizace investice Národního plánu obnovy – komponenta 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.