474 316 430 skola@2zskadan.cz
474 316 430 skola@2zskadan.cz

Medailonek Rudolfa Koblice

Rudolf Koblic
Rudolf Koblic

Rudolf  Koblic se narodil 5. prosince 1933 v Praze, kde také později vystudoval Jiráskovo pedagogické gymnázium a získal tak způsobilost pro vyučování na prvním stupni základní školy. Jeho otec byl úředníkem ministerstva potravinářského průmyslu, maminka technická úřednice. První učitelskou štací R. Koblice byla osmiletá střední škola v Přísečnici, kam nastoupil 24. 8. 1952. Za rok na to následovalo působení na OSŠ ve Vykmanově až do nástupu vojenské základní služby 15. 12. 1954. Po příchodu z vojny začal učit na OSŠ ve Vejprtech, kde vyučoval kromě prvního stupně také matematiku, výtvarnou a hudební výchovu a to až do 1. září 1967, kdy nastoupil na základní devítiletou školu v ul. Pionýrů v Kadani. Tady setrval jako učitel matematiky, angličtiny, hudební a výtvarné výchovy až do roku 1996, kdy odešel do důchodu. Během svého působení ve Vejprtech dálkově vystudoval Pedagogický institut v Karlových Varech, čímž získal kvalifikaci jako učitel pro druhý stupeň s aprobací matematika – výtvarná výchova – rýsování. V roce 1968 ukončil další šesti-semestrové studium na Pedagogické fakultě v Praze. V kvalifikačním listu z roku 1972 stojí: „Na žáky při vší přísnosti a náročnosti je laskavý, dovede je zapálit a pro věc nadchnout. Pozoruhodně hezké jsou i jeho vztahy k vlastním dětem…“. V té době byl ženatý a měl tři děti.

Ruda získal do vínku mnohá nadání a během svého plodného života je nenechal zahálet. Ve Vejprtech byl členem ochotnického dramatického souboru Jirásek a řídil zde komisi rady MNV pro správu kina. Byl členem výtvarné sekce OPS, spolupracoval na příručce výtvarných technik pro učitele a od roku 1979 převzal funkci okresního metodika pro výtvarnou výchovu. Vedl výtvarné kroužky, zajišťoval výzdobu školy a umělecké plastiky, medaile, plakáty a další díla pro různé příležitosti. Spolupracoval s galerií v Lounech i jiných městech. Proslul především svými obrazy suchým pastelem s typickými bublinami, ale také perokresbami a grafikou.

Vedl pěvecký kroužek v Kadani, byl členem smíšeného sboru při KDP a Pěveckého sdružení severočeských učitelů v Mostě, který koncertoval i v zahraničí, což v tehdejších poměrech nebylo samozřejmé. Známé je jeho působení ve skupině Verumka, s níž se   zúčastnil  v letech 1973-82 devětkrát celostátního kola Porty. Šestkrát získali čestné uznání (1973, 1977-81) a dvakrát Portu vyhráli (1975 – Třebíč, 1976 – Ústí nad Labem). Ve skupině hrávali v té době Standa Vobr, Ruda, Rudík a Jamajka Koblicovi.

Po listopadu 1989 se R. Koblic aktivně podílel na rozvoji města a to jako zastupitel a člen městské rady v Kadani.  I v důchodu byl stále činorodý, užíval si přírody, kreslil, hrál na kytaru a překládal své oblíbené detektivky z anglického jazyka do češtiny.

Přes výčet všech výše uvedených skutečností byl Ruda především vynikajícím člověkem a kamarádem. Neznám člověka, který by o něm po osobní zkušenosti mluvil ošklivě, pro každého si našel čas, pořádnou porci humoru i pěknou písničku při jeho oblíbené becherovce. 13. říjen 2003 byl proto jedním z nejsmutnějších dnů pro jeho rodinu i bezpočet přátel, bývalých žáků a kolegů…     

Stanislav Hakl, ZŠ Rudolfa Koblice