474 316 430 skola@2zskadan.cz
474 316 430 skola@2zskadan.cz

Roční plán školní družiny

Září 2023

1. Seznamovací týden 4. – 8. 9. 2023

 • slavnostně přivítáme prvňáčky, seznámíme se s řádem ŠD a ŠJ
 • udržujeme kamarádské vztahy – kolektivní hry
 • vycházky a hry na dětském hřiště

2. Zdravověda 11. – 15. 9. 2023

 • upevňujeme si hygienické návyky, správně stolujeme, první pomoc, volba vhodného oblečení podle počasí a činnosti
 • smyslové a postřehové hry – hmatové hry
 • opakujeme si dětské písně, hudební kvízy

3. Zážitky z prázdnin 18. – 22. 9. 2023

 • povídání o prázdninách
 • kresba – nejhezčí prázdninový den
 • prázdninové aktivity
 • letní hry na hřišti

4. Naše včelka 25. – 27. 9. 2023

 • návštěva adoptovaných včeliček
 • kresba: (tuš, pastelky, tempery) – včelička
 • nácvik písně „Včelka Mája“
 • práce s netradičními technikami

5. Státní svátek a ředitelské volno 28. – 29. 9. 2023

Říjen 2023

1. Škola snů 2. – 6. 10. 2023

 • tablo: vyrábíme papírovou družinu
 • rozvíjíme slovní zásobu: Škola snů
 • veselá škola plná písniček: doprovodné hudební nástroje
 • hudební hádanky, tanečky

2. Moje město 9. – 13. 10. 2023

 • poznáváme naše město
 • čteme: pověsti města Kadaně (prohlubování znalostí o našem městě)
 • kreslíme a vyrábíme na téma naše město
 • hádanky, kvízy, soutěže

3. Zvířátka v lese 16. – 20. 10. 2023

 • co víme o lesních zvířátkách
 • tančíme a zpíváme na téma: Zvířátka
 • hry v přírodě
 • modelování lesních zvířátek

4. Kouzelné barvy 23. -25. 10. 2023

 • barevné dny v týdnu
 • zachycujeme vodovými barvami podzimní přírodu
 • výroba bramborových tiskátek – temperové barvy
 • veselé a smutné barvy – veselé a smutné písničky

5. Podzimní prázdniny – 26. – 27. 10. 2023

Listopad 2023

1. Halloween 30. 10. – 3. 11. 2023

 • zdobení dýní
 • výroba halloweenské výzdoby a masek
 • četba kouzel a napětí
 • tanec s maskami

2. Střídání ročních období 6. – 10. 11. 2023

 • čteme pohádky
 • besedujeme nad knihami
 • malujeme: pohádkový strom čtyř ročních období
 • výroba ozdob na vánoční stromeček na náměstí

3. Týden dovedných rukou 13. – 16. 11. 2023

 • výrobky z přírodních materiálů
 • výroba vánočních ozdob
 • práce s netradičními materiály
 • kreativní tvorba: písek a modelína
 • Státní svátek (17. 11. 2023)

4. Zvířátka na podzim 20. – 24. 11. 2023

 • besedujeme: zvířata ve volné přírodě se připravují na zimu
 • krmení zvířátek ve školním areálu
 • písničky o zvířátkách

5. Advent 27. 11. – 1. 12. 2023

 • povídání o adventu a vánočním období
 • společná vycházka na školní zahradu (pozorování a krmení ptactva)
 • malujeme a vyrábíme na dané téma
 • zdobení stromu na náměstí (29 – 30. 11. 2023)

Prosinec 2023

1. Přichází Mikuláš 4. – 8. 12. 2023

 • básničky, písničky a tanečky pro Mikuláše a čerta
 • návštěva Mikuláše, čerta a anděla
 • vymýšlíme vánoční seznam hraček
 • malba čertů – soutěž o nejoriginálnější obrázek

2. Kouzlo Vánoc 11. – 15. 12. 2023

 • tradice a zvyky
 • zdobíme stromeček: vyrábíme ozdoby a řetězy
 • vyrábíme dárky a přání
 • zpíváme vánoční písně a koledy

3. Vánoce v družině 18. – 22. 12. 2023

 • vyrábíme dárky a přání
 • rozbalování vánočních hraček (dárků)
 • zpíváme vánoční písně a koledy

4. Vánoční prázdniny – 23. 12. 2023 – 2. 1. 2024

Leden 2024

1. Život na polárních kruzích 3. – 5. 1. 2024

 • besedujeme na téma: polární kruh
 • výroba zvířátek žijících na pólech
 • malba polární krajiny
 • 10.1. – Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb

2. Zimní hry 8. – 12. 1. 2024

 • kolektivní stavba sněhových soch
 • soutěže na bobech
 • hod sněhovou koulí
 • malování zimy

3. Pohádkový týden 15. – 19. 1. 2024

 • pohádky v knize: výstava nejoblíbenějších pohádkových knih
 • četba s vyprávěním: rozvíjení slovní zásoby
 • malba: pohádková postava
 • písničky z pohádek
 • Superhrdinové

4. Já, spisovatel 22. – 26. 1. 2024

 • vymýšlíme svou vlastní pohádku
 • ilustrace své pohádky
 • relaxační cvičení a dechová cvičení s dětmi
 • celodružinová akce – oslava vysvědčení

5. Můj spolužák 29. 1. – 1. 2. 2024

 • upevňování třídního kolektivu
 • kresba svého spolužáka
 • kolektivní hry

6. Pololetní prázdniny 2. 2. 2024

Únor 2024

1. Valentýn 5. – 9. 2. 2024

 • proč slavíme Valentýn
 • výroba přáníček
 • valentýnská diskotéka

2. Masopust 12. – 16. 2. 2024

 • hry v přírodě
 • výroba masek
 • nácvik písně: Nejlepší plesy jsou maškarní
 • masopustní rej masek

3. Život s hendikepem 19. – 23. 2. 2024

 • zkoušíme si život s hendikepem: zrak, sluch, hmat
 • malujeme nohama, ústy a opačnou rukou
 • smyslové a postřehové hry: rozvíjíme zrakovou a sluchovou paměť
 • porovnávání velikostí a tvarů – hmat

4. Jarní kytičky 26. 2. – 1. 3. 2024

 • tematické vycházky do okolí, pozorování charakteristických znaků jara
 • poznáváme kytičky podle obrázků
 • kresba, tuš, vodové barvy – květiny
 • výroba papírových květin – zápich

Březen 2024

1. Jarní prázdniny 4. – 8. 3. 2024

2. Život na statku 11. – 15. 3. 2024

 • Povídání o zvířátkách na statku
 • Kresba, malba a výroba domácích zvířátek
 • Četba a vyprávění pohádek o zvířátkách
 • Zábavné odpoledne – soutěže a hry

3. Týden vody 18. – 22. 3. 2024

 • výroba vodníků – jeho domov
 • příroda a voda – besedujeme
 • experimenty s vodou
 • procházka k řece
 • 22.3. – Světový den vody

4. Velikonoce 25. – 26. 3. 2024

 • velikonoční zvyky a tradice
 • vysévání velikonoční travičky
 • malování kraslic
 • vyrábíme velikonoční dekorace
 • učíme se koledy

5. Velikonoční prázdniny 27. – 28. 3. 2024

6. Státní svátek 29. 3. 2024, 1. 4. 2024

Duben 2024

1. Život na louce 2. – 5. 4. 2024

 • určujeme květiny a zvířátka podle atlasu
 • vyrábíme broučky, motýly
 • pozorujeme hmyz
 • beseda o plazech

2. Týden dopravy 8. – 12. 4. 2024

 • učíme se základní značky – soutěžíme
 • základní pravidla silničního provozu – chodec a chování na ulici, (besedujeme)
 • malujeme temperovými barvami: semafor, dopravní prostředky
 • dopravní soutěž: test (znalost dopravních značek)
 • beseda s policistou

3. Moje planeta 15. – 19. 4. 2024

 • povídání o naší planetě zemi
 • malujeme vesmír
 • vyrábíme zvířátka na různých kontinentech naší planety
 • ekologie – třídění odpadu
 • Mezinárodní den země 22.4.

4. Čarodějnice 22. – 30. 4. 2024

 • pracujeme s papírem, textilem, lepidlem, vlnou: čarodějnice
 • společná výroba čarodějnice
 • pálení čarodějnice na školní zahradě 28.4.
 • čarodějnické zaříkávání – rejdění
 • čarodějnické pohádky

Květen 2024

1. Jak jsem se narodil 2 – 3. 5. 2024

 • vyprávíme, tvoříme věty
 • kresba: (tuš, pastelky, tempery) – miminko
 • písničky pro malá miminka (ukolébavky)
 • státní svátek 1. 5. 2024

2. Maminka 6. – 10. 5. 2024

 • vyrábíme přáníčka a dárečky – (Den matek)
 • recitujeme a zpíváme pro maminku
 • kreslíme na téma maminka
 • státní svátek 8. 5. 2024
 • 12. 5. mezinárodní den matek

3. Moje rodina 13. – 17. 5. 2024

 • význam rodiny – stálá spolupráce vychovatelek s rodiči
 • pracujeme s papírem, nůžkami, lepidlem – můj domov
 • kreslíme a malujeme – moje rodina
 • pantomima na téma rodina

4. Sportovní týden 20. – 24. 5. 2024

 • koláže oblíbeného sportu a sportovce
 • soutěže na školním hřišti
 • pantomima – sporty
 • sportovní soutěže

5. Den dětí 27. – 31. 5. 2024

 • oslava dne dětí
 • malujeme: dětská přání
 • štafetové a míčové hry
 • 1.6. Mezinárodní den dětí

Červen 2024

1. Cestujeme po světě 3. – 7. 6. 2024

 • povídání o cestovatelských snech
 • povídání o kulturách jednotlivých zemí
 • vytváříme si svou ideální zem
 • prezentační odpoledne – státy světa

2. Den otců 10. – 14. 6. 2024

 • vyrábíme přáníčka a dárečky
 • recitujeme a zpíváme pro tatínka
 • kreslíme na téma tatínek
 • 16.6. Mezinárodní den otců

3. Mořský svět 17. – 21. 6. 2024

 • námořníci a jejich život
 • podmořský život živočichů
 • malujeme mořský svět
 • dopravní prostředky na moři
 • Námořnický den ve ŠD

4. Hurá, prázdniny 24. – 28. 6. 2024

 • povídání o prázdninách
 • úklid, oprava, vyřazování hraček
 • hry ve třídě i venku
 • zpíváme prázdninové písničky
 • rozloučení se ŠD

Ke stažení

Roční plán školní družiny 2023-2024 (staženo 2941× )