Roční plán školní družiny

Září 2022

1. Seznamovací týden – do 9. 9. 2022

 • slavnostně přivítáme prvňáčky, seznámíme se s řádem ŠD a ŠJ
 • udržujeme kamarádské vztahy – kolektivní hry
 • vycházky a hry na dětském hřiště

2. Zážitky z prázdnin – 12. – 16. 9. 2022

 • povídání o prázdninách
 • kresba – nejhezčí prázdninový den
 • prázdninové aktivity

3. Zdravověda – 19. – 23. 9.

 • upevňujeme si hygienické návyky, správně stolujeme, první pomoc, volba vhodného
 • oblečení podle počasí a činnosti
 • smyslové a postřehové hry – hmatové hry
 • opakujeme si dětské písně, hudební kvízy

4. Naše včelka – 26. – 30. 9. 2022

 • návštěva adoptovaných včeliček
 • kresba: (tuš, pastelky, tempery) – včelička
 • nácvik písně „Včelka Mája“
 • práce s netradičními technikami

Říjen 2022

1. Škola snů – 3. – 7. 10. 2022

 • tablo: vyrábíme papírovou družinu
 • rozvíjíme slovní zásobu: Škola snů
 • veselá škola plná písniček: doprovodné hudební nástroje
 • hudební hádanky, tanečky

2. Moje město – 10. – 14. 10. 2022

 • poznáváme naše město
 •  čteme: pověsti města Kadaně (prohlubování znalostí o našem městě)
 •  kreslíme a vyrábíme na téma naše město
 •  hádanky, kvízy, soutěže

3. Týden dovedných rukou – 17. – 21. 10. 2022

 • výrobky z přírodních materiálů
 • výroba draka
 • práce s netradičními materiály
 • kreativní tvorba: písek a modelína

4. Halloween (24. -25. 10. 2022)

 • zdobení dýní
 • výroba helloweenské výzdoby a masek
 • četba kouzel a napětí
 • tanec s maskami

5. Podzimní prázdniny – 26. – 27. 10. 2022

Listopad 2022

1. Kouzelné barvy – 30. 10. – 4. 11. 2022

 • barevné dny v týdnu
 • zachycujeme vodovými barvami podzimní přírodu
 • výroba bramborových tiskátek – temperové barvy
 • veselé a smutné barvy – veselé a smutné písničky

2. Střídání ročních období – 7. – 11. 11. 2022

 • čteme pohádky
 • besedujeme nad knihami
 • malujeme: pohádkový strom čtyř ročních období
 • výroba ozdob na vánoční stromeček na náměstí

3. Zvířátka na podzim – 14. – 16. 11. 2022

 • besedujeme: zvířata ve volné přírodě se připravují na zimu
 • krmení zvířátek ve školním areálu
 • písničky o zvířátkách
 • dokončování ozdob na vánoční stromeček

4. Advent – 21. – 25. 11. 2022

 • povídání o adventu a vánočním období
 • společná vycházka na školní zahradu (pozorování a krmení ptactva)
 • malujeme a vyrábíme na dané téma
 • zdobení stromu na náměstí (24.11.)

5. Přichází Mikuláš – 28. – 30. 11. 2022

 • básničky, písničky a tanečky pro Mikuláše a čerta
 • návštěva Mikuláše, čerta a anděla
 • vymýšlíme vánoční seznam hraček
 • malba čertů – soutěž o nejoriginálnější obrázek

Prosinec 2022

1. Bílý týden – 5. – 9. 12. 2022

 • zimní radovánky – bobování
 • bílé soutěže – rodinka sněhuláků
 • charakterizujeme zimní období
 • výroba sněhové vločky

2. Kouzlo Vánoc (12. – 16. 12. 2022)

 • tradice a zvyky
 • zdobíme stromeček: vyrábíme ozdoby a řetězy
 • vyrábíme dárky a přání
 • zpíváme vánoční písně a koledy

3. Vánoce v družině (19. – 22. 12. 2022)

 • vyrábíme dárky a přání
 • Rozbalování vánočních hraček (dárků)
 • zpíváme vánoční písně a koledy

4. Vánoční prázdniny – 23. 12. 2022 – 3. 1. 2023

Leden 2023

1. Život na polárních kruzích – 4. – 6. 1. 2023

 • besedujeme na téma: polární kruh
 • výroba zvířátek žijících na pólech
 • malba polární krajiny
 • 10.1. – Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb

2. Zimní hry – 9. – 13. 1. 2023

 • kolektivní stavba sněhových soch
 • soutěže na bobech
 • hod sněhovou koulí
 • malování zimy

3. Pohádkový týden – 16. – 20. 1. 2023

 • pohádky v knize: výstava nejoblíbenějších pohádkových knih
 • četba s vyprávěním: rozvíjení slovní zásoby
 • malba: pohádková postava
 • písničky z pohádek
 • Superhrdinové

4. Já, spisovatel – 23. – 27. 1. 2023

 • vymýšlíme svou vlastní pohádku
 • ilustrace své pohádky
 • relaxační cvičení a dechová cvičení s dětmi
 • celodružinová akce – oslava vysvědčení

Únor 2023

1. Můj spolužák – 1. – 10. 2. 2023

 • upevňování třídního kolektivu
 • kresba svého spolužáka
 • kolektivní hry

2. Valentýn – 13. – 17. 2. 2023

 • proč slavíme Valentýn
 • výroba přáníček
 • valentýnská diskotéka

3. Masopust – 20. – 24. 2. 2023

 • hry v přírodě
 • výroba masek
 • nácvik písně: Nejlepší plesy jsou maškarní
 • masopustní rej masek

4. Jarní prázdniny – 27. 2. – 5. 3. 2023

Březen 2023

1. Jarní kytička – 6. – 10. 3. 2023

 • tématické vycházky do okolí, pozorování charakteristických znaků jara
 • poznáváme kytičky podle obrázků
 • kresba, tuš, vodové barvy – květiny
 • výroba papírových květin – zápich

2. Život na statku – 13. – 17. 3. 2023

 • Povídání o zvířátkách na statku
 • Kresba, malba a výroba domácích zvířátek
 • Četba a vyprávění pohádek o zvířátkách
 • Zábavné odpoledne – soutěže a hry

3. Týden vody – 20. – 24. 3. 2023

 • výroba vodníků – jeho domov
 • příroda a voda – besedujeme
 • experimenty s vodou
 • procházka k řece
 • 22.3. – Světový den vody

4. Život s hendikepem – 27. – 31. 3. 2023

 • zkoušíme si život s hendikepem: zrak, sluch, hmat
 • malujeme nohama, ústy a opačnou rukou
 • smyslové a postřehové hry: rozvíjíme zrakovou a sluchovou paměť
 • porovnávání velikostí a tvarů – hmat

Duben 2023

1. Velikonoce – 3. – 5. 4. 2023

 • velikonoční zvyky a tradice
 • vysévání velikonoční travičky
 • malování kraslic
 • vyrábíme velikonoční dekorace
 • učíme se koledy

2. Zvířátka v lese – 11. – 14. 4. 2023

 • co víme o lesních zvířátkách
 • tančíme a zpíváme na téma: Zvířátka
 • hry v přírodě
 • modelování lesních zvířátek

3. Týden dopravy – 17. – 21. 4. 2023

 • učíme se základní značky – soutěžíme
 • základní pravidla silničního provozu – chodec a chování na ulici, (besedujeme)
 • malujeme temperovými barvami: semafor, dopravní prostředky
 • dopravní soutěž: test (znalost dopravních značek)
 • beseda s policistou

4. Čarodějnice – 24. – 28. 4. 2023

 • pracujeme s papírem, textilem, lepidlem, vlnou: čarodějnice
 • společná výroba čarodějnice
 • pálení čarodějnice na školní zahradě 28.4.
 • čarodějnické zaříkávání – rejdění

Květen 2023

1. Život na louce – 2. – 5. 5. 2023

 • určujeme květiny a zvířátka podle atlasu
 • vyrábíme broučky, motýly
 • pozorujeme hmyz
 • beseda o plazech

2. Maminka – 9. – 12. 5. 2023

 • vyrábíme přáníčka a dárečky – (Den matek)
 • recitujeme a zpíváme pro maminku
 • kreslíme na téma maminka
 • 15. 5. mezinárodní den rodiny

3. Jak jsem se narodil – 15. – 19. 5. 2023

 • vyprávíme, tvoříme věty
 • kresba: (tuš, pastelky, tempery) – miminko
 • písničky pro malá miminka (ukolébavky)

4. Moje rodina – 22. 26. 5. 2023

 • význam rodiny – stálá spolupráce vychovatelek s rodiči
 • pracujeme s papírem, nůžkami, lepidlem – můj domov
 • kreslíme a malujeme – moje rodina
 • pantomima na téma rodina

5. Sportovní týden – 29. – 31. 5. 2023

 • koláže oblíbeného sportu a sportovce
 • soutěže na školním hřišti
 • pantomima – sporty

Červen 2023

1. Den dětí – 1. – 2. 6. 2023

 • oslava dne dětí
 • malujeme: dětská přání
 • štafetové a míčové hry
 • 1.6. Mezinárodní den dětí

2. Cestujeme po světě – 5. – 9. 6. 2023

 • povídání o cestovatelských snech
 • povídání o kulturách jednotlivých zemí
 • vytváříme si svou ideální zem
 • prezentační odpoledne – státy světa

3. Moje planeta – 12. – 16. 6. 2023

 • povídání o naší planetě zemi
 • malujeme vesmír
 • vyrábíme zvířátka na různých kontinentech naší planety
 • ekologie – třídění odpadu
 • přáníčka Den Otců (18.6.2023)

4. Mořský let – 19. – 23. 6. 2023

 • námořníci a jejich život
 • podmořský život živočichů
 • malujeme mořský svět
 • dopravní prostředky na moři
 • Námořnický den ve ŠD

5. Hurá, prázdniny – 26. – 30. 6. 2023

 • povídání o prázdninách
 • úklid, oprava, vyřazování hraček
 • hry ve třídě i venku
 • zpíváme prázdninové písničky
 • rozloučení se ŠD

Ke stažení

Roční plán školní družiny 2022-2023 (staženo 2516× )