30 let svobody – nezapomínáme

0
ZŠ Rudolfa Koblice

Ještě víc než v uplynulých letech si díky 30. výročí připomínáme ve výuce ukončení komunistické anomálie v naší zemi. Téma rezonuje v dějepisu, občanských výchovách, vlastivědách, prvoukách ale i ve výtvarné výchově. Tuto výstavku ve vestibulu připravili ti nejmenší. Děti z 1., 2. tříd, 4.A a 5.A si povídaly o listopadových událostech i o době před Sametovou revolucí. Výsledkem jsou krásné práce, které si u nás můžete prohlédnout. Věříme, že se mladá generace neotočí k principům demokracie zády, že bude pokračovat v nikdy nekončícím boji za ideály, k nimž vzhlíželi účastníci listopadových událostí před třiceti lety. Za výstavku třídám a jejich třídním moc děkuji.