Povídání s odborníkem

V předprázdninovém týdnu se žáci 4. A a 6. B účastnili hodinového povídání o integrovaném záchranném systému, nutnosti spolupráce jeho tří složek, náplni jejich práce, základech první pomoci a bezpečném chování při běžných činnostech dne. V průběhu povídání a ukázek výstroje a výzbroje žáci podávali otázky, na které dostali vyčerpávající odpovědi. Děkujeme, 4.A a 6. B!