474 316 430 skola@2zskadan.cz
474 316 430 skola@2zskadan.cz

Poradenství

Doporučíme vám externího dětského psychologa, logopeda, případně další odborníky. Spolupracujeme s pedagogicko-psychologickými poradnami v regionu, se střediskem výchovné péče Dyáda Chomutov a dalšími. Ve škole pracují dva logopedičtí preventisté.

Program poradenských služeb ve škole

Na následujících odkazech si můžete přečíst:

Výchovný poradce

Mgr. Alena Hradilová

E-mail: hradilova@2zskadan.cz
Tel.: 474 316 434

Konzultační hodiny:

denně od 7:15 – 7:50
ve čtvrtek od 11:00 – 12:30
případně po telefonické domluvě

Speciální pedagog

Mgr. Stanislava Pučelíková

E-mail: pucelikova@2zskadan.cz
Tel.: 474 316 434

Konzultační hodiny:

denně od 7:15 – 7:50
případně po telefonické domluvě

Speciální pedagog a terapeut

Mgr. Romana Adámková

 • Odborné poradenství a konzultace o SPU (specifických poruchách učení) a o problematice dětí s SPU  – pro pedagogy a rodiče
 • Odborné poradenství a konzultace o PCH (poruchách chování) a o problematice dětí s PCH – pro pedagogy a rodiče
 • Speciálně pedagogická, diagnostická a terapeutická práce s dětmi s SPU
 • Speciálně pedagogická, diagnostická a terapeutická práce s dětmi s PCH, ADHD, ADD, Aspergerovým syndromem, PAS, …
 • Poradenská a terapeutická práce s dětmi s psychickými a psychosomatickými obtížemi
 • Poradenská a terapeutická práce s dětmi, které si neví se svými problémy a trápeními rady
 • Poradenská  a terapeutická práce s dětmi, které se sebepoškozují
 • Speciálně pedagogická a terapeutická práce s obětí šikany
 • Speciálně pedagogická a terapeutická práce s agresorem
 • Speciálně pedagogická a terapeutická práce s třídním kolektivem nebo skupinou

E-mail: romana.adam@seznam.cz 
Tel.: 605 874 498  

Konzultační hodiny:

úterý od 7:30 – 14:30
případně po telefonické domluvě

Metodik prevence

Mgr. Pavla Štěrbová

e-mail: sterbova@2zskadan.cz

Tel.: 474 316 430

Konzultační hodiny:

každý den od 7:30 do 7:55
v úterý od 10:45 do 12:30
kdykoli po telefonické domluvě

Důležitá telefonní čísla

Policie ČR – 158
Hasiči – 150
K – centrum Kadaň – 474 335 347
PPP Kadaň – 474 332 427
Linka bezpečí – 800 155 555
Linka důvěry pro děti a mládež – Modrá linka – 549 214 070, 608 902 410
Poradenská linka pro pedagogy, žáky i rodiče v oblasti šikany – 841 220 220
Centrum krizové intervence – 284 016 666
Gay linka pomoci – 222 514 040
Národní linka prevence AIDS – 800 144 444

Prevence ve škole

 • Nabízí žákům kvalitní mimoškolní aktivity a vhodné způsoby trávení volného času:
  • zájmové kroužky ve škole
  • školní družina pro mladší děti
 • Pomáhá rodičům s včasným odhalením poruch vývoje.
 • Při výuce s dětmi hovoří na téma „Zdravý životní styl“, jehož součástí jsou:
  • správná životospráva
  • psychika – vyrovnanost, sebedůvěra, …
  • zájmy
  • radost – klid v rodině, vztah k rodičům
  • práce bez stresu – prostředí školy, zvyšování odolnosti dětí proti stresu.
 • Zajišťuje besedy, přednášky a další preventivní programy

Co mohou udělat rodiče pro svoje děti?

 • Půl hodiny denně pro mé dítě.
 • Vytvořím pravidelnou chvilku, kdy budu své dítě poslouchat.
 • Nebudu ho při tom hodnotit, odsuzovat ani kritizovat.
 • Jinak se dítě uzavře a příště mi nic nesdělí a raději mne odbude slovy, že je vše v pořádku.

Desatero pro rodiče

 1. Pohovořím si s dítětem
 2. Pravidelně budu hovořit se svým dítětem o tom, co ho v současnosti trápí, nebo o čem nejvíce přemýšlí
 3. Pravidelně budu působit na sebevědomí svého dítěte
 4. Budu své dítě vychovávat k zodpovědnosti za jeho chování
 5. Budu své dítě bezpodmínečně přijímat a mít ho rád
 6. Budu své dítě učit umění odmítnout
 7. Budu učit své dítě sebekázni
 8. Naučím své dítě pozitivnímu vidění světa
 9. Povedu své dítě k aktivnímu trávení času
 10. Budu se zajímat o to, s kým mé dítě kamarádí a jaké jsou jeho postoje k návykovým látkám

Odkazy:

Drogová poradna

Nadaní žáci

Interaktivní platforma podpory duševního zdraví a prevence rizikového chování