474 316 430 skola@2zskadan.cz
474 316 430 skola@2zskadan.cz

Školská rada

Členové školské rady

Za zřizovatele:
PharmDr. Radek Oswald
Mgr. Michal Voltr

Zástupci zákonných zástupců žáků
Bc. Jana Šílová
Mgr. Kateřina Měřínská

Zástupci pedagogů
Mgr. Lenka Holasová
Mgr. Vladislava Beránková

Dokumenty Školské rady a zápisy ze schůzí jsou k dispozici v kanceláři ředitele školy.