Školská rada

Členové školské rady

Za zřizovatele:
PaedDr. Jiří Kulhánek
Mgr. Radek Scherfer

Zástupci zákonných zástupců žáků
Darina Bendová, DiS.
Slavomír Beránek

Zástupci pedagogů
Ing. Miloslava Kohoutová
Bc. Jakub Fischer, DiS.

Dokumenty Školské rady a zápisy ze schůzí jsou k dispozici v kanceláři ředitele školy.