Školská rada

Členové školské rady

Za zřizovatele:
PharmDr. Radek Oswald
Mgr. Michal Voltr

Zástupci zákonných zástupců žáků
Bc. Jana Šílová
Pavel Hakl

Zástupci pedagogů
Mgr. Lenka Holasová
Bc. Lenka Doležalová

Dokumenty Školské rady a zápisy ze schůzí jsou k dispozici v kanceláři ředitele školy.