474 316 430 skola@2zskadan.cz
474 316 430 skola@2zskadan.cz

OP J. A. Komenského (OPJAK)

Příjemce dotace: Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň
Název projektu: OP JAK – Šablony I – ZŠ Kadaň Pionýrů
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002762

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP J. A. Komenského prostřednictvím výzvy 02_22_003 – Šablony pro SŠ a VOŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 3.653.962 Kč hradíme zavádění inovativních metod vzdělávání, personální podporu a vzdělávání pracovníků školy.