474 316 430 skola@2zskadan.cz

Zaměstnanci školy

Vedení školy

Hakl Stanislav, Mgr.

ředitel školy, VV
reditel@2zskadan.cz
474 316 430

Kohoutová Miloslava, Ing.

zástupkyně ředitele, Ch, Př
kohoutova@2zskadan.cz
474 342 402

Třídní učitelé, 1.-5. třídy

Liebscherová Naděžda, Mgr.

třída 1.A
liebscherova@2zskadan.cz

Štěrbová Pavla, Mgr.

třída 1.B
sterbova@2zskadan.cz

Pučelíková Stanislava, Mgr.

třída 2.A
pucelikova@2zskadan.cz

Genserová Dana, Mgr.

třída 2.B
genserovad@2zskadan.cz

Repková Jaromíra, Mgr.

třída 3.A
repkova@2zskadan.cz

Velcová Iveta, Mgr.

třída 3.B
velcova@2zskadan.cz

Culková Eva, Mgr.

třída 3.C
culkova@2zskadan.cz

Mišáková Dana, Mgr.

třída 4.A
misakova@2zskadan.cz

Zítková Ilona, Mgr.

třída 4.B
zitkova@2zskadan.cz

Holasová Lenka, Mgr.

třída 5.A
holasova@2zskadan.cz

Řeháková Radka, Mgr.

třída 5.B
rehakova@2zskadan.cz

Třídní učitelé, 6.-9. třídy

Koritinová Leona, Mgr.

třída 6.A
koritinova@2zskadan.cz

Lédlová Lenka

třída 6.B
ledlova@2zskadan.cz

Čejková Helena, Mgr.

třída 7.A
cejkova@2zskadan.cz

Fischer Jakub, Bc., DiS.

třída 7.B
fischer@2zskadan.cz

Kulhánková Dana, Mgr.

třída 8.A
kulhankova@2zskadan.cz

Panský Jan

třída 8.B
pansky@2zskadan.cz

Perestjuková Lenka, Mgr.

třída 9.A
perestjukova@2zskadan.cz

Niederová Petra, Mgr.

třída 9.B
niederova@2zskadan.cz

Krouparová Michaela, Mgr.

třída 9.C
krouparova@2zskadan.cz

Učitelé

Beránková Vladislava, Mgr.

AJ, NJ
berankova@2zskadan.cz

Buňatová Jitka, Ing.

AJ
bunatova@2zskadan.cz

Frimlová Martina, Ing.

Př, RJ
frimlova@2zskadan.cz

Hieke Jana, Bc.

AJ, HV
hieke@2zskadan.cz

Hradilová Alena, Mgr.

ČJ
hradilova@2zskadan.cz

Jabůrková Klára, Mgr.

ČJ
jaburkova@2zskadan.cz

Milková Petra, Mgr.

D, Z
faixova@2zskadan.cz

Pusztakürti Kristýna, Mgr.

1. stupeň
pusztakurti@2zskadan.cz

Asistenti pedagoga

Andrésová Blanka

třída 6.B
andresova@2zskadan.cz

Baloghová Renata

třída 7.A
baloghova@2zskadan.cz

Barnová Šárka

třída 8.A
barnova@2zskadan.cz

Batujeva Alice, Bc.

třída 6.B
batujeva@2zskadan.cz

Doležalová Lenka, Bc.

třída 6.A
dolezalova@2zskadan.cz

Genserová Dana

třída 2.B
genserova@2zskadan.cz

Patočková Nadja, Bc.

třída 3.B
patockova@2zskadan.cz

Rážová Pavla

třída 7.B
razova@2zskadan.cz

Řízková Vendula, DiS.

třída 3.A
rizkova@2zskadan.cz

Šílová Jana, Bc.

třída 5.A
silova@2zskadan.cz

Staříková Soňa

třída 4.B
starikova@2zskadan.cz

Vychovatelky

Haklová Ludmila, DiS.

I. oddělení
haklova@2zskadan.cz

Babčaníková Alena

II. oddělení
babcanikova@2zskadan.cz

Tynysová Miroslava

III. oddělení
tynysova@2zskadan.cz

Mižičková Nora, DiS.

IV. oddělení
mizickova@2zskadan.cz

Genserová Dana, Mgr.

V. oddělení
genserovad@2zskadan.cz

Správní zaměstnanci

Birošová Miroslava

hospodářka
ekonomka@2zskadan.cz

Pátek Petr

školník
skolnik@2zskadan.cz

Jídelna a kuchyně

Bendová Darina, DiS.

vedoucí školní jídelny
jidelna@2zskadan.cz
474 316 432

Vítová Zdeňka

hlavní kuchařka

Šumová Michaela

kuchařka

Jordánová Marcela

kuchařka

Loukotová Nikola

kuchařka

Úklid zajišťují

Borčová Petra

uklízečka

Lechanová Věra

uklízečka

Saarová Marcela

uklízečka

Sadílková Simona

uklízečka