Zaměstnanci školy

Vedení školy

Hakl Stanislav, Mgr.

ředitel školy, VV
reditel@2zskadan.cz
474 316 430

Kohoutová Miloslava, Ing.

zástupkyně ředitele, Ch, Př
kohoutova@2zskadan.cz
474 342 402

Třídní učitelé, 1.-5. třídy

Liebscherová Naděžda, Mgr.

třída 1.A
liebscherova@2zskadan.cz

Štěrbová Pavla, Mgr.

třída 1.B
sterbova@2zskadan.cz

Pučelíková Stanislava, Mgr.

třída 2.A
pucelikova@2zskadan.cz

Genserová Dana, Mgr.

třída 2.B
genserovad@2zskadan.cz

Repková Jaromíra, Mgr.

třída 3.A
repkova@2zskadan.cz

Velcová Iveta, Mgr.

třída 3.B
velcova@2zskadan.cz

Culková Eva, Mgr.

třída 3.C
culkova@2zskadan.cz

Mišáková Dana, Mgr.

třída 4.A
misakova@2zskadan.cz

Zítková Ilona, Mgr.

třída 4.B
zitkova@2zskadan.cz

Holasová Lenka, Mgr.

třída 5.A
holasova@2zskadan.cz

Řeháková Radka, Mgr.

třída 5.B
rehakova@2zskadan.cz

Třídní učitelé, 6.-9. třídy

Koritinová Leona, Mgr.

třída 6.A
koritinova@2zskadan.cz

Lédlová Lenka

třída 6.B
ledlova@2zskadan.cz

Čejková Helena, Mgr.

třída 7.A
cejkova@2zskadan.cz

Fischer Jakub, Bc., DiS.

třída 7.B
fischer@2zskadan.cz

Kulhánková Dana, Mgr.

třída 8.A
kulhankova@2zskadan.cz

Panský Jan

třída 8.B
pansky@2zskadan.cz

Perestjuková Lenka, Mgr.

třída 9.A
perestjukova@2zskadan.cz

Niederová Petra, Mgr.

třída 9.B
niederova@2zskadan.cz

Krouparová Michaela, Mgr.

třída 9.C
krouparova@2zskadan.cz

Učitelé

Beránková Vladislava, Mgr.

AJ, NJ
berankova@2zskadan.cz

Buňatová Jitka, Ing.

AJ
bunatova@2zskadan.cz

Frimlová Martina, Ing.

Př, RJ
frimlova@2zskadan.cz

Hieke Jana, Mgr.

AJ, HV
hieke@2zskadan.cz

Hradilová Alena, Mgr.

ČJ
hradilova@2zskadan.cz

Jabůrková Klára, Mgr.

ČJ
jaburkova@2zskadan.cz

Milková Petra, Mgr.

D, Z
faixova@2zskadan.cz

Pusztakürti Kristýna, Mgr.

1. stupeň
pusztakurti@2zskadan.cz

Asistenti pedagoga

Andrésová Blanka

třída 6.B
andresova@2zskadan.cz

Baloghová Renata

třída 7.A
baloghova@2zskadan.cz

Barnová Šárka

třída 8.A
barnova@2zskadan.cz

Batujeva Alice, Bc.

třída 6.B
batujeva@2zskadan.cz

Doležalová Lenka, Bc.

třída 6.A
dolezalova@2zskadan.cz

Genserová Dana

třída 2.B
genserova@2zskadan.cz

Patočková Nadja, Bc.

třída 3.B
patockova@2zskadan.cz

Rážová Pavla

třída 7.B
razova@2zskadan.cz

Řízková Vendula, DiS.

třída 3.A
rizkova@2zskadan.cz

Šílová Jana, Bc.

třída 5.A
silova@2zskadan.cz

Staříková Soňa

třída 4.B
starikova@2zskadan.cz

Vychovatelky

Haklová Ludmila, DiS.

I. oddělení
haklova@2zskadan.cz

Babčaníková Alena

II. oddělení
babcanikova@2zskadan.cz

Tynysová Miroslava

III. oddělení
tynysova@2zskadan.cz

Mižičková Nora, DiS.

IV. oddělení
mizickova@2zskadan.cz

Genserová Dana, Mgr.

V. oddělení
genserovad@2zskadan.cz

Správní zaměstnanci

Birošová Miroslava

hospodářka
ekonomka@2zskadan.cz

Pátek Petr

školník
skolnik@2zskadan.cz

Jídelna a kuchyně

Bendová Darina, DiS.

vedoucí školní jídelny
jidelna@2zskadan.cz
474 316 432

Vítová Zdeňka

hlavní kuchařka

Šumová Michaela

kuchařka

Fričová Julie

kuchařka

Loukotová Nikola

kuchařka

Sojková Kateřina

kuchařka

Úklid zajišťují

Borčová Petra

uklízečka

Lechanová Věra

uklízečka

Saarová Marcela

uklízečka

Sadílková Simona

uklízečka