474 316 430 skola@2zskadan.cz
474 316 430 skola@2zskadan.cz

Školní parlament

Na naší škole fungují od školního roku 2017/18 dva týmy parlamentu, jeden na prvním a jeden na druhém stupni. Žáci se setkávají a společně se snaží vytvořit řešení různých problémů a přichází s náměty na vylepšení.

Chceme více zapracovat na fungování parlamentu a jeho zapojení do občanského života. Rádi bychom se s parlamentem zapojili mimo jiné také do mezinárodního programu Active Citizens, který dovoluje žákům vystoupit z prostředí školy a zajímat se i o dění kolem sebe. Active Citizens je původně mezinárodní program, zaměřený na podporu interkulturního dialogu a rozvoje komunit, realizovaný organizací British Council ve více než třiceti zemích světa. V rámci spolupráce British Council a vzdělávacího programu Varianty společnosti Člověk v tísni vznikla v roce 2012 metodika přizpůsobená českému školnímu prostředí, která zdůrazňuje posílení komunitního rozměru školy a aktivní zapojení studentů do řešení problémů v jejím okolí.

Škola je jedním z prvních míst, kde se mladý člověk setkává se systémem, který nevytvořil. Je důležité, aby dostal možnost na školu nahlížet kriticky, ptát se, podílet se na jejím chodu, a tak si vyzkoušet participovat (Čáp, 2014).

Demokratické klima školy je důležitým aspektem pro přijímání a žití demokratických hodnot. Pro rozvoj občanských kompetencí je důležitý i způsob, jakým jsou žáci vedeni. Pokud chceme žáky vést k aktivnímu občanství (a ne jen o aktivním občanství vyučovat), nabízí se propojit život ve škole s reálným prostředím mimo školu. Řešení konkrétního problému za zdmi školy má velký vliv na rozvoj kompetencí žáků.