Environmentální výchova

V souladu se  snahou profilovat školu přírodovědným směrem se zaměřením na životní prostředí pokračujeme v projektu Bez obalu na obaly (třídění odpadu v celé škole) a sběru starého papíru a víček od PET lahví. Na druhém stupni probíhá ročníkový projekt na téma VODA ( 6. roč. – F, Z, 7. roč.- F, 8. roč. – F, CH a 9. roč. – Př) a v 9. ročníku v hodinách chemie projekt ROPA. Dále probíhá projekt Ovoce do škol a Les ve škole.

Učitelé rozvíjejí ekologické cítění žáků během celého roku v rámci mezipředmětových vztahů, k čemuž využívají možnosti zapůjčit si u koordinátora různé materiály (například Vodní kufřík, pomůcky na třídění odpadu, Recyklační kufřík, společenská ekologická hra Ekopolis a mnohé další).

Výsledky práce žáků jsou prezentovány na ekonástěnce v prvním patře školy.

Během roku probíhají různé akce zaměřené na environmentální výuku:

 • spolupráce s Vzdělávacím a rekreačním centrem Lesná
 • spolupráce s městskou policií – Den bez aut na dopravním hřišti v Kadani
 • spolupráce se Zooparkem Chomutov
 • besedy se zajímavými osobnostmi
 • adopce včel
 • exkurze – čistírna odpadních vod, elektrárny apod.
 • návštěva muzeí
 • spolupráce s mateřskými školami
 • projektové dny
 • relace do rozhlasu k významným dnům
 • vitamínové dny
 • spolupráce s gymnáziem Kadaň – ekologická soutěž MINI GLOBE GAMES
 • školy v přírodě a výlety

Na pozemku školy je stále k dispozici pro výuku i volný čas Ekostezka. Dále je na pozemku využíván skleník a hojně také záhonky.

Přečtěte si články o životním prostředí

Co znamená EKO?

Zkratka EKO značí ekologicky šetrné výrobky. Aby ji mohl nějaký produkt získat, musí být po celou dobu své životnosti šetrný k životnímu prostředí a ke zdraví člověka.  Je zakázáno testování na zvířatech a používání látek, které se v přírodě rozkládají desítky let. Výhody ekologických produktů: Nezpůsobují alergie, ekzémy apod. V domácnosti oceníte ekologický prací prášek a… Přečíst článek Co znamená EKO?
Přečíst článek