OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Příjemce dotace: Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň
Název projektu: Cesty ke zlepšování výuky II
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010875
Období realizace: 1.2.2019-31. 1.2021

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Z finančních prostředků v celkové výši 1 971 539,- Kč hradíme tyto aktivity:

Základní škola:

  • Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ
  • CLIL ve výuce na ZŠ
  • Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ
  • Čtenářský klub pro žáky ZŠ
  • Badatelský klub pro žáky ZŠ
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • Projektový den mimo ZŠ

Školní družina:

  • Školní asistent – personální podpora ŠD
  • Projektový den ve ŠD