474 316 430 skola@2zskadan.cz
474 316 430 skola@2zskadan.cz

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Cesty ke zlepšování výuky III

Příjemce dotace: Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň
Název projektu: Cesty ke zlepšování výuky III
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018728
Období realizace: 2. 2021 – 31. 1. 2023

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III pro MŠ a ZŠ.

Z finančních prostředků v celkové výši 858.820 ,- Kč hradíme tyto aktivity:

 • Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
 • Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ
 • Kluby pro žáky ZŠ
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Projektový den v ZŠ
 • Projektový den mimo ZŠ

Cesty ke zlepšování výuky II

Příjemce dotace: Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň
Název projektu: Cesty ke zlepšování výuky II
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010875
Období realizace: 1.2.2019-31. 1.2021

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Z finančních prostředků v celkové výši 1 971 539,- Kč hradíme tyto aktivity:

Základní škola:

 • Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ
 • CLIL ve výuce na ZŠ
 • Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ
 • Čtenářský klub pro žáky ZŠ
 • Badatelský klub pro žáky ZŠ
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Projektový den mimo ZŠ

Školní družina:

 • Školní asistent – personální podpora ŠD
 • Projektový den ve ŠD