Výlet do Terezína

0

Dne 25. listopadu navštívili žáci 9. tříd Památník Terezín. Prohlédli si Muzeum ghetta, kde si připomněli osudy Židů za 2. světové války, a Malou pevnost, která sloužila jako věznice gestapa. Získané poznatky využijí žáci v hodinách dějepisu.