Tereziánská reforma školství v 5.A

0
ZŠ Rudolfa Koblice

Poslední únorový pátek si v rámci výuky vlastivědy – Marie Terezie, reforma školství –  žáci 5. A po celý den zkoušeli v odlehčené verzi výuku té doby.

Bez novodobých pomůcek, učebnic či gumovacích per. Hodina náboženství byla nahrazena čtením o Babylonské věži, kterou ztvárnili pak perokresbou. Pery a tuší ostatně psali po celý den. Přísnější vedení hodiny zvládli, při každé odpovědi si stoupli, seděli vzorně a den se obešel bez trestů, na které se možná i trochu těšili. Na závěr se za odměnu mohli zapsat do zlaté knihy. Kniha hanby nebyla třeba.