Přírodní zahrada ZŠ Rudolfa Koblice

Celkové způsobilé výdaje: 587 710,00 Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR: 499 553,50 Kč
Výše příspěvku žadatele: 88 156,50 Kč
Období realizace: 2020 – 2022

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.