474 316 430 skola@2zskadan.cz
474 316 430 skola@2zskadan.cz

Adopce na dálku – Maxim Tichovich

Maxim Tichovich žije v Bělorusku, o kterém se na našich stránkách můžete také něco dočíst. Také je zde několik Maximových fotografií a můžete nahlédnout i do jeho vysvědčení.

Informace o Bělorusku

Bělorusko, oficiálním názvem Běloruská republika, je vnitrozemský stát ve východní Evropě. Hraničí s Polskem, Litvou a Lotyšskem na západě, Ruskem na severu a východě a s Ukrajinou na jihu. Hlavním městem je Minsk. Země má necelých 10 milionů obyvatel, z nichž většinu tvoří Bělorusové, nejpoužívanějším jazykem je však v současnosti ruština, která má stejně jako běloruština úřední status.

Zdroj: Wikipedia.org

Vysvědčení a korespondence: