Dětský pěvecký sbor Donoty

Dětský pěvecký sbor Donoty, původně Pěvecký sbor Základní školy Rudolfa Koblice, zahájil svou existenci ve školním roce 2013/2014 jako volnočasový kroužek školy. Samotné začátky a pěvecké podmínky sboru byly naprosto nesrovnatelné s tím, co má dnes. Počet členů se rok od roku liší. Od původních 10-15 až po 45 zpěváků. Nicméně, v letošním roce má okolo 20 aktivních členů. Cílem sboru je minimálně 1x ročně veřejně vystupovat, intenzivně pracovat a zlepšovat své kvality.

Mezi pravidelná vystoupení patří zpívání při zahájení Vánočních trhů a Zahradních slavností, pořádaných ZŠ Rudolfa Koblice, kratší výstupy pro zahraniční či mimoměstské návštěvy a okolní firmy či menší závěrečné koncerty v kostele Stětí sv. Jana Křtitele. Cennou zkušeností bylo loňské vystoupení na 3. adventním koncertě, pořádaném Kulturním zařízením Kadaň, a na dvoudenním Jarním setkání sborů v Kadani a Klášterci nad Ohří ve spolupráci se sborem Septem Cantet.

Největším oříškem se však stala práce na prvních společných nahrávkách, která započala na jaře roku 2018 a vyvrcholila na podzim téhož roku.

Pokračujte na: Facebookové stránky Sboru Donoty