474 316 430 skola@2zskadan.cz
474 316 430 skola@2zskadan.cz

Dětský pěvecký sbor Donoty

Dětský pěvecký sbor Donoty kadaňské Základní školy Rudolfa Koblice zahájil svou existenci ve školním roce 2013/2014 jako volnočasový kroužek školy.

Samotné začátky a pěvecké podmínky sboru byly naprosto nesrovnatelné s tím, co má dnes. Zkoušky probíhaly v různých učebnách, usazovaly se dny a délky hodin, až se došlo k formátu, jenž se v posledních letech osvědčil. Počet členů se rok od roku liší. Původně sbor navštěvovalo 10-15 zpěváků, ale výjimkou nebylo ani 45 členů. Nicméně v průměru má vždy okolo 20 aktivních členů, k nimž se přidávají i bývalí žáci studující na konzervatořích a jiných středních školách. Cílem sboru je minimálně 1x ročně veřejně vystupovat, intenzivně pracovat a zlepšovat své kvality.

Mezi pravidelná vystoupení patří zpívání při zahájení Vánočních trhů a Zahradních slavností, pořádaných ZŠ Rudolfa Koblice, kratší výstupy pro zahraniční či mimoměstské návštěvy a okolní firmy, městské adventní slavnosti nebo menší koncerty v kostele Stětí sv. Jana Křtitele. Zde se také uskutečnil symbolický křest prvního nahraného sborového CD s názvem Zpíváme si…, které vzniklo za pomoci školy a přátel sboru.

V „covidové“ době, kdy hudební výchova a hudební kultura jako taková dostala snad největší zatěžkávající zkoušku za posledních několik desetiletí, vyšel sboru i první videoklip písně Protože to nevzdám, jenž vznikal v domácích podmínkách všech zpívajících členů a měl za cíl motivovat nejen ostatní spolužáky a jejich rodiče, ale i kadaňské spoluobčany, a zlepšit jim pochmurnou náladu během pandemie.

Pokračujte na: Facebookové stránky Sboru Donoty