Soutěž Harry Potter pro školní družinu

0
ZŠ Rudolfa Koblice

Žáci ze Školního parlamentu uspořádali ve čtvrtek 27. února soutěž pro žáky školní družiny.

Malé skupinky dětí se vydávaly rozluštit záludné i zábavné úkoly na téma Harry Potter. Jako upomínku si odnášeli sladkosti a originální bradavický certifikát. Odpoledne se povedlo a užívali si nejen soutěžící ale i organizátoři. Nutno dodat, že děti z parlamentu pracovaly s minimální pomocí a zvládly skoro vše připravit samy. Jsou prostě skvělé.

Největší dík ale patří páťákům! Dále děkuji učitelkám 1. stupně za spolupráci a také celé školní družině za kooperaci a ochotu.

N. Liebscherová

Družina děkuje školnímu parlamentu a N. Liebscherové za skvělou akci.