474 316 430 skola@2zskadan.cz
474 316 430 skola@2zskadan.cz

Základní informace pro rodiče a strávníky

Ceny obědů:

  • 2A kategorie děti 7 – 10 let – 27 Kč
  • 3A kategorie děti 11 – 14 let – 29 Kč
  • 4A kategorie děti 15 a více let – 30 Kč

Platba stravného z běžného účtu zálohově 650 Kč měsíčně vždy do 20. dne předcházejícího měsíce.
Celkem pro družinové děti 850 Kč (poplatek za družinu 200 Kč).

První platba na září do 20. 8.

Stravné je možno také hradit v hotovosti v kanceláři ŠJ denně v době od 7:00 do 8:00 a od 14:15 do 15:00, nikoliv během výdeje oběda v době od 11:15 do 14:00 h.

Vyúčtování se provádí 1x ročně ke dni 20.7.

Výdej obědů:  11:15 – 14:00 h

Odhlašování a přihlašování obědů:

Pracovní den předem do 15:00 h nejlépe mailem jidelna@2zskadan.cz  nebo na tel. č. 474 316 432

Nárok na oběd mají žáci pouze ve dnech, kdy se účastní vyučování, a první den nepředvídané nepřítomnosti ve škole. Do jídlonosiče je možno dítěti vyzvednout oběd pouze první den nepředvídané nepřítomnosti ve škole. Na další dny je nutno obědy odhlásit.

Jako doklad o zaplacení oběda je strávník povinen nosit kreditní kartu nebo čip. Kuchařka není povinna bez tohoto vydat oběd. Pokud strávník nemá kreditní kartu nebo čip, tuto skutečnost ohlásí vedoucí ŠJ. Po zjištění v kanceláři u vedoucí ŠJ, zda má strávník oběd zaplacený, jídlo mu bude vydáno až po ukončení výdeje.

Školní jídelna neposkytuje dietní stravování.

Školní jídelna nenese zodpovědnost za zdravotní potíže způsobené dietní chybou žáků a rodičů.

Ke stažení

Přihláška ke stravování (staženo 1960× )