Základní informace pro rodiče a strávníky

Úvod

Celý systém přípravy, výroby, skladování a uvádění pokrmu do oběhu se stanoví podle HACCP (kritických bodů), který přesně určuje způsob technologie výroby a přípravy, navazující manipulaci, skladovací podmínky a uvádění pokrmů do oběhu. Při tom se zohledňuje rozsah činnosti, míra zdravotního rizika vyplývající z provádění činnosti i specifické nebezpečí křížové kontaminace. HACCP se zpracovává tak, aby byla prokázána schopnost ovládat a analyzovat nebezpečí.

Ve výrobních a ostatních prostorách kuchyně musí zaměstnanci dodržovat stanovené postupy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a návody k obsluze a údržbě výrobních a pracovních prostředků a zařízení. Konat činnosti ve stravovacích službách mohou pouze zaměstnanci, kteří splňují předpoklady zdravotní způsobilosti a mají potřebné znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví.

Platby stravného placené v hotovosti:

Poslední týden v měsíci na další měsíc 7:00 – 8:00 hod, 14:15 – 15:00 hod.

Platba stravného z běžného účtu:

Zálohová platba na stravné 600 Kč se platí vždy předem, nejpozději do 20. dne předcházejícího měsíce. Variabilním symbolem je evidenční číslo strávníka, které určí vedoucí školní jídelny, jinak může dojít k záměně platby. Na začátku školního roku je nutné vyplnit Přihlášku ke stravování.

Ke stažení

Přihláška ke stravování (staženo 178× )

Cena oběda (od 1.9.2020)

  • 1. kategorie 7 – 10 let: 24 Kč
  • 2. kategorie 11 – 14 let: 26 Kč
  • 3. kategorie 15 let a více:  27 Kč

Výdej obědů

  • do nosičů: 11:15 – 11:45 hod
  • strávníci: 11:45 – 14:00 hod

Přihlášky a odhlášky

Pouze u vedoucí stravování den předem
Při náhlém onemocnění nejpozději to 7:30 ráno.
Dále na tel. čísle 474 316 432 nebo na emailové adrese jidelna@2zskadan.cz nebo darinabendova@seznam.cz.

Do jídlonosičů je možno dítěti vyzvednout oběd pouze první den nepředvídané nepřítomnosti ve škole. Na další dny je nutno obědy odhlásit.

Kreditní karta, čip

Je doklad, na základě kterého obdrží žák oběd. Pokud kartu ztratí nebo poškodí, zakoupí si u vedoucí stravování novou.

Pokud kartu nebo čip zapomene, bude si muset strávník pro kreditní kartu (čip) dojít domů.

Podle vnitřního řádu školy se kreditní karta nebo čip platí v hotovosti.

  • Cena kreditní karty je 40,- Kč
  • Cena čipu je 124,- Kč