474 316 430 skola@2zskadan.cz
474 316 430 skola@2zskadan.cz

IROP – Inovace vzdělávání

IROP

Školní ekostezka se skleníkem a inovace technického vzdělávání

Název projektu: Školní ekostezka se skleníkem a inovace technického vzdělávání
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013170

V rámci projektu bude zrekonstruována učebna dílen vč. úpravy elektroinstalace, jejíž stav je nyní nevyhovující pro potřeby moderní výuky. Nově zrekonstruované dílny budou využity pro veškerou výuku pracovních činností, vhodných témat z fyziky a nově nabízeného volitelného předmětu
technické vzdělávání. Součástí rekonstrukce učebny bude pořízení nového vybavení. Další z hlavních aktivit bude rekonstrukce skleníku, který bude využíván v předmětu pracovní činnosti a vhodných témat z přírodopisu.

Dotace: 2 300 095,96,- Kč
Spoluúčast: 255 566,22,- Kč
Celkem: 2 555 662,18,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Inovace jazykového vzdělávání

Název projektu: Inovace jazykového vzdělávání
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008666

Projekt je zaměřen na rekonstrukci stávající počítačové učebny, která bude po realizaci projektu fungovat jako odborná učebna pro výuku jazyků a informatiky. Rekonstrukce učebny a pořízení jejího nového vybavení zajistí žákům adekvátní prostředí pro kvalitní výuku se zapojením nových technologií. Moderní výuka poskytne žákům větší šanci na uplatnění v dalších stupních vzdělávání a následně na trhu práce. Součástí projektu bude také zajištění bezbariérovosti školy.

Dotace: 2 660 532,28,- Kč
Spoluúčast: 140 028,02,- Kč
Celkem: 2 800 560,30,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Inovace přírodovědného vzdělávání

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008699

Projekt je zaměřen na rekonstrukci stávající učebny chemie, která bude po realizaci projektu fungovat jako víceúčelová učebna přírodních věd. Rekonstrukce učebny a pořízení jejího nového vybavení zajistí žákům adekvátní prostředí pro kvalitní výuku přírodních věd se zapojením nových technologií. Moderní výuka poskytne žákům větší šanci na uplatnění v dalších stupních vzdělávání a následně na trhu práce.

Dotace: 2 843 196,38,- Kč
Spoluúčast: 149 641,92,- Kč
Celkem: 2 992 838,30,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.