474 316 430 skola@2zskadan.cz
474 316 430 skola@2zskadan.cz

Den zvířat – 4. října

Proč slavíme Den zvířat právě 4. října?

V kalendáři najdeme tento den jméno František.

Svatý František se narodil v Assisi v Itálii roku 1182 jako syn bohatého kupce. František ve svém mládí žil spolu se svými vrstevníky lehkomyslným životem. Po neúspěšném vojenském tažení proti sousední Perugii, kterého zúčastnil i František, onemocněl.

V průběhu  nemoci měl František četné sny a vidění, ve kterých mu Bůh sdělil, že jeho posláním bude chudoba a služba Ježíši Kristu. V mladickém nadšení se rozhodl vykonat pouť do Říma. Tam jej však čekalo obrovské zklamání nad bohatstvím církve a chudobou lidí.

Roku 1207 se zříká úplně všeho. Zahodil peníze, vyměnil si oděv s nejbližším žebrákem a žebral u vchodu do baziliky. Po této příhodě putoval po kraji, pomáhal chudým, rozdával svůj majetek, až otci došla trpělivost a vydědil ho. František hlásal a prosazoval absolutní chudobu a to nebylo ani v jeho době nikterak populární a lidé se na jeho kázání nehrnuli.

Odtud pochází legenda, že když nenalezl posluchače mezi lidmi, odešel do lesa a kázal lesní zvěři, která mu pozorně naslouchala. Je však známo, že František měl ke zvířatům neobyčejně kladný vztah a ochraňoval je před zlým zacházením ze strany surových lidí. Zvířata označoval za své bratry a sestry, věřil dokonce, že všechna zvířata oslavují svého Stvořitele a vzdávají mu chválu, například ptáci svým zpěvem. Proto je také pokládán za patrona zvířat i ochránců přírody, což roku 1979 potvrdil papež Jan Pavel II. Známá je i legenda, podle níž svatý František svým kázáním napravil zlého vlka, který v okolí Assisi terorizoval pastýře a jejich stáda.

Později se František vydal do Egypta k muslimskému sultánovi. Po návratu z Egypta za ním přišli první muži, kteří chtěli spolu s ním sdílet jeho způsob života. Pochopil, že nemá zůstat  sám, a tak založil Řád menších bratří. Klášter menších bratří najdeme i v Kadani.

Sv. František zemřel večer 3. října 1226 a o dva roky později byl prohlášen za svatého. Jeho svátek se slaví 4. října.

Několik dní před DNEM ZVÍŘAT navštívili někteří žáci naší školy film Gump – pes, který naučil lidi žít. Film se opravdu doktl našich srdcí, proto jsme se rozhodli uspořádat podporu sbírky pro útulky.

Podívat se, kolik se už na opuštěná zvířata přispělo, nebo rovnou přispět, můžete zde:  https://www.denzvirat.cz/

Den zvířat

Zdroje: