474 316 430 skola@2zskadan.cz
474 316 430 skola@2zskadan.cz

Mezinárodní den ledních medvědů

27. února si připomínáme Mezinárodní den ledních medvědů.

Odhaduje se, že v současnosti žije na světě pouhých zhruba 23.000 ledních medvědů (2018).

Lední medvědi jsou největšími žijícími predátory na zemi a vyskytují se především v Grónsku, na severním pobřeží Severní Ameriky a Asie. Na všech územích jsou chráněni a jejich lov podléhá kontrole. Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) je od roku 2006, v roce 2008 a po poslední uvedené studii z roku 2015 vede jako zranitelný druh, a to především na základě nejisté budoucnosti s ohledem na možné či už působící hrozby způsobené člověkem nebo vzniklé v důsledku ekologických změn.

Mezinárodní den ledních medvědů vyhlásila ochranářská organizace Polar Bear International, aby upozornila veřejnost na tyto ohrožené šelmy. Jejich životním prostorem je totiž ledový pokryv Arktidy, který vlivem globálních změn klimatu ubývá. Medvědy ohrožují i další lidské činnosti, například znečišťování jejich životního prostředí toxickými látkami.

Naďa Liebscherová

Zdroje:

https://cs.wikipedia.org

https://www.enviweb.cz

https://ekolist.cz