474 316 430 skola@2zskadan.cz
474 316 430 skola@2zskadan.cz

Světový den vody

22. března si každoročně připomínáme Světový den vody, vyhlášený OSN v roce 1992. Hlavním cílem je pořádáním osvětových akcí podněcovat zájem veřejnosti a odpovědných institucí o ochranu vodních zdrojů a udržitelný rozvoj v jejich využívání.

Letošním tématem je „GROUNDWATER“ s doprovodným tématem „Podzemní voda je neviditelná, ale její dopad je viditelný všude“. Význam podzemní vody podtrhuje vodní zákon, který mimo jiné stanoví, že „zdroje podzemních vod jsou přednostně vyhrazeny pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou“.

Je potřeba se do budoucna zaměřit na recyklování vody. Recyklování totiž představuje pro lidstvo zásadní výzvu: V roce 2050 by polovina lidstva mohla trpět nedostatkem vody. Více než 80 % odpadních vod na světě se vrací do přírody, aniž by prošlo čistěním, přitom odpadní vody by se daly brát ne jako odpad, ale jako zdroj.

S dětmi ve škole si tento týden připomeneme Den vody mimo jiné tím, že budeme sledovat, kde všude lze vodou šetřit.

Foto: čištění studánky u Želiny, ochutnávka vody, vyvěšení rozboru vody

Naďa Liebscherová