474 316 430 skola@2zskadan.cz
474 316 430 skola@2zskadan.cz
7 května, 2024

Day

Vážení rodiče, „dne 15. května 2024 dojde ke zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení do středních škola konzervatoří, tedy zveřejnění informace, kteří uchazeči byli přijati a nepřijati a zveřejněnívýsledků za všechny části přijímacího řízení v DiPSy a na veřejně přístupném místě ve středníškole. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí v písemné formě se v 1. a… Přečíst článek Výsledky přijímacích zkoušek
Přečíst článek