474 316 430 skola@2zskadan.cz
474 316 430 skola@2zskadan.cz

Výsledky přijímacích zkoušek

Vážení rodiče,

„dne 15. května 2024 dojde ke zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení do středních škol
a konzervatoří, tedy zveřejnění informace, kteří uchazeči byli přijati a nepřijati a zveřejnění
výsledků za všechny části přijímacího řízení v DiPSy a na veřejně přístupném místě ve střední
škole. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí v písemné formě se v 1. a 2. kole přijímacího řízení
nevyhotovují a uchazečům a jejich zákonným zástupcům se nezasílají. Následně mohou
uchazeči, resp. jejich zákonní zástupci činit několik níže popsaných kroků, se kterými bych Vás
rád seznámil.“ Více se dočtete níže v přílohách.