474 316 430 skola@2zskadan.cz
Aktuality

Category

V září se opět na Červeném Hrádku slavnostně předávaly Cambridgeské certifikáty. Pan učitel Jakub Fischer letos připravil desítku dětí, kterým se podařilo certifikát získat. Všem gratulujeme, vážíme si jejich píle a snahy naučit se anglický jazyk. V letošním školním roce se do přípravných kurzů přihlásilo ještě více dětí, kterým přejeme mnoho úspěchů ve studiu.
Přečíst článek
Ve čtvrtek 3.10. se žáci 5.tříd – Radomír Bulej, David Čech a Jiří Čochnař zúčastnili v Chomutově okresního kola soutěže „T-PROFI“-Talenty pro firmy. Ověřili si své technické schopnosti prostřednictvím polytechnické stavebnice Merkur. Pracovali podle přiloženého návodu a v daném čase. Hodnotila se funkčnost a vzhled sestaveného modelu. Naši žáci obsadili 3.místo z deseti soutěžících týmů....
Přečíst článek
Líný učitel
Koncem září se pedagogický sbor ZŠ Rudolfa Koblice zúčastnil dlouho očekávaného semináře s tzv. „Líným učitelem“. Robert Čapek zasvětil pedagogy do své filozofie budování třídního klimatu a podporujícího vyučování, které spočívá v co největší aktivitě žáků během výuky. Vyučující zde vystupuje především jako moderátor vzájemného učení žáků. Řada učitelů některé z těchto metod sice dlouho používá, v pojetí...
Přečíst článek
Prvňáčci z 1.A se také letos zapojili do programu Les ve škole. Než ale vyrazili do terénu, čekala je spousta práce. Nejdříve si každý vyrobil svou kamarádku ponožku. Ponožky byly totiž už znuděné ležením v šuplíku. Děti si ponožky nazdobily a vysvětlily jim, co se v lese smí a co ne. Vytvořily tak společně obrázkové...
Přečíst článek
ZŠ Rudolfa Koblice
Vážení rodiče, během podzimních prázdnin a ředitelského volna můžete využít nabídku Radky z.s. a přihlásit své děti na příměstský tábor, který proběhne v provozovně RADKA z.s. ve dnech 29. 10. – 1. 11. 2019 od 8:00 do 16:00. Pro děti bude na každý den připraven zábavný program včetně celodenního výletu do ZOO Děčín (středa). Cena...
Přečíst článek
Ve dnech 10. a 13. září se žáci 6. tříd vydali v rámci hodiny dějepisu do kadaňského archivu.  Žáci se dozvěděli, jaké dokumenty jsou zde uloženy. Poté si prohlédli staré kroniky kadaňských škol.  Nejvíce je zaujala nejstarší kronika města vážící 20 kg. Také si prohlédli část depozitáře, který se nachází v bývalé věznici. Děkujeme pracovnici  archivu pí...
Přečíst článek
Ledňáček
Neváhejte a přihlaste se do zájmových útvarů našeho Školního klubu. Vyplněnou přihlášku s platbou přinesou děti na I. stupni svému třídnímu učiteli, starší žáci mohou přihlášku i platbu odevzdat přímo paní hospodářce.
Přečíst článek
V letošním roce stejně jako v minulém pokračuje Klub badatelů v 5. A. Při prvním setkání využili hezkého počasí a žáci prozkoumávali život bezobratlých v tekoucí vodě. 
Přečíst článek
ZŠ Rudolfa Koblice
Vážení příznivci sborového zpívání, je nám ctí Vám oznámit, že se i v letošním školním roce budeme s Donoty nadále scházet a zpěvem si zlepšovat nejen naši náladu, ale i blízké okolí. Čekají nás zajímavé kadaňské kulturní akce, na kterých nebudeme chybět. Chcete s námi zpívat, smát se a mít se fajn? Přijďte mezi nás. Začínáme...
Přečíst článek
ZŠ Rudolfa Koblice
V tomto školním roce se některé třídy zapojily do projektu „Les ve škole, škola v lese“. Žáci se v průběhu roku seznámí s nejrozšířenějším ekosystémem, který děti přirozeně přitahuje.  Žáci budou pracovat v terénu, objevovat detaily a souvislosti, pečovat i o jiná zelená místa ve svém okolí. Zároveň budou trénovat, jak týmově pracovat, plánovat a prezentovat své výstupy. Výuka v tomto...
Přečíst článek
1 2 3 71