474 316 430 skola@2zskadan.cz
474 316 430 skola@2zskadan.cz
11 dubna, 2024

Day

Z materiálu v příloze považujeme za důležité: Preventivní opatření před šířením černého kašle (pertuse) ve školeV souvislosti s výše uvedeným je proto nutné zmínit, že základním preventivním opatřením platným u všech infekčních onemocnění stále zůstává to, že výuky by se měly účastnit pouze zdravé osoby.Vzhledem k současné epidemiologické situaci by školy měly u žáků/dětí věnovat… Přečíst článek Informace Ministerstva zdravotnictví ČR pro školy v souvislosti s epidemiologickou situací ve výskytu černého kašle
Přečíst článek