Výsledky zápisu do 1. tříd

0

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

na základě školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012 § 183, odst. 2, zveřejňuji seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů. Seznam obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Seznam neobsahuje uchazeče, kteří poslali rovnou  žádost o odklad.

Všem přijatým prvňáčkům gratulujeme  a těšíme se na první setkání. Zároveň se omlouváme těm, které jsme nemohli z kapacitních důvodů přijmout. V případě rozvolnění opatření proběhnou třídní schůzky s rodiči budoucích prvňáčků 8. června od 15.30 ve škole. Pokud to nebude možné, zvolíme pravděpodobně online formu setkání. V každém případě sledujte naše webové stránky. V příloze najdete kromě seznamu přijatých prvňáčků Desatero pro budoucí prvňáčky s důležitými informacemi, kterou byste normálně dostali u zápisu. Do konce měsíce května zveřejníme na stránkách školy jmenné seznamy prvňáčků rozdělených do tříd, na nichž právě teď pracujeme.

Děkujeme za Vaši přízeň.  

seznam_uchazecu_2021_reg

Ke stažení:

Seznam uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání s výsledkem řízení (staženo 210× )