Skupinové prezenční konzultace

0

Kromě dětí prvního stupně pečujeme v souladu s metodikou Ministerstva školství ve škole prezenčně také o vybrané žáky druhého stupně. Ti mohou teď školu navštěvovat za účelem tzv. skupinových konzultací. Zároveň škola zajišťuje výuku pro děti rodičů zaměstnaných ve vybraných (určených) profesích, jako jsou např. pracovníci IZS, finanční správy a dalších. Fotografie přibližují obě skupiny při práci. Máme radost, že se konečně můžeme s dětmi potkávat ve škole alespoň takto.