Předávání cambridgeských certifikátů

ZŠ Rudolfa Koblice

První zářijový pátek se na Červeném Hrádku konalo slavnostní předávání cambridgeských certifikátů. Akce se zúčastnili i žáci naší školy, kteří spolu s ostatními asi dvaceti studenty z okresu uspěli v náročných zkouškách a certifikát získali. Předcházela tomu roční příprava formou jazykového kroužku vedeného rodilým mluvčím Jakubem Fischerem, učitelem naší školy. Velkou zásluhu na znalostech úspěšných žáků mají také ostatní naši angličtináři, kteří žáky učí. A samozřejmě největší zásluhu mají samotní žáci, kteří prokázali mimořádnou píli a vůli se cizí jazyk učit nad rámec svých školních povinností. Všem děkujeme.
Více informací s jmenovitým seznamem žáků doplníme po návratu našich učitelů z anglického Hastingsu, kde pobývají s žáky na jazykovém kurzu.