Průběh jazykového kurzu ve Velké Británii

ZŠ Rudolfa Koblice

Ve středu 23.9. odjelo třicet žáků naší školy spolu s dvěma vyučujícími do města Hastings ve Velké Británii, aby tam prošli týdenním jazykovým kurzem. V tomto příspěvku se budou pokud možno pravidelně objevovat aktuality z místa pobytu, zprávy z výletů a další informace hodné zřetele.

24.9. Všichni šťastně dorazili na místo. Během dne by se měli žáci seznámit s městem a k večeru se ubytovat.