474 316 430 skola@2zskadan.cz

Potíže s Bakaláři

ZŠ Rudolfa Koblice

Vážení rodiče, milí žáci, v rámci zkvalitnění přístupu na internet jsme se dnes připojili k optické sítě. V této souvislosti muselo dojít ke změně IP adresy a potrvá zhruba 24 hod, než dojde k úpravě DNS záznamu. Z tohoto důvodu se mohou vyskytnout po tuto dobu potíže s připojením do systému Bakaláři. Děkujeme za pochopení.