474 316 430 skola@2zskadan.cz

Erasmus+. „Diversity in Education: Developing Intercultural and Communication Skills“

ZŠ Rudolfa Koblice

Dne 14.11.2016 jsem se zúčastnil v rámci Evropského projektu Erasmus+ kurzu s názvem ‘Diversity in Education: Developing Intercultural and Communication Skills’. Kurz se odehrál na Maltě, malé ostrovní zemi ve Středozemním moři. Malta je nejmenší členskou zemí Evropské unie.

Tento týdenní kurz byl zaměřen na učitele a pedagogy pracující s migranty a uprchlíky. Cílem kurzu bylo poskytnout lepší pochopení a dovednosti při řešení problémů rozmanitosti v rámci vzdělávání. Kurz rozvíjel povědomí o vlivu kultury na chování, zejména komunikaci a rozvoj dovedností pro řízení multikulturního prostředí ve třídě. Dále se zkoumalo, jak integrovat poznatky z výcviku do institucionálního prostředí. Kurz byl zaměřen na práci s cizinci ve školském prostředí. Celkově jsme se zaměřili na proces přijímání a začleňování cizinců do výuky. Jinými slovy se jedná o práci v multikulturním prostředí.

Daný kurz jsem si vybral na základě vyvíjející se situace v Evropě týkající se přijímání cizinců pocházející z kritických zemí zasažených válkou. Všichni účastníci kurzu byli učitelé pracující s cizinci. Kurz byl zakončen teoretickou zkouškou a vytvořením vlastní prezentace na dané téma, kterou jsme vzájemně i našim lektorům prezentovali. Osobně jsem si odnesl z kurzu cenné informace a rady týkající se této problematiky, jak eliminovat nedorozumění z hlediska komunikace v multikulturním prostředí. Dále jsem získal inspiraci jak směřovat své vyučování tak, abych zvedl povědomí o rozmanitosti odlišných kultur a jejich dopady na chování zejména v komunikaci s kulturně různorodými skupinami. Dále jsem získal znalosti jak vypracovat plán integrace kulturního vzdělávání. (Jakub Fischer)