Pasování na čtenáře 1.C

ZŠ Rudolfa Koblice
S koncem ledna se žákům 1.C přiblížila doba prvního vysvědčení, ale také den slavnostního pasování na čtenáře v Městské knihovně Kadaň. Slib rytíře řádu čtenářského byl podmíněn schopností přečíst neznámý text napsaný velkými tiskacími písmeny a správně odpovědět. Na cestě k čtenářské dovednosti jsme postupovali podle genetické metody čtení a  psaní. Půl roku uběhlo a my se můžeme pochlubit tím, že se ve světě neztratíme, protože umíme číst.