Obědy dětem v tíživé finanční situaci

ZŠ Rudolfa Koblice

Vážení rodiče, do 10.2. má škola možnost podat žádost o zapojení do programu Obědy dětem, v rámci něhož jsou hrazeny v plné výši obědy žákům, kteří se potýkají s tíživou finanční situací. Žádáme rodiče, aby nejpozději do 8.2. prostřednictvím třídního učitele nebo přímo na email: reditel@2zskadan.cz nahlásili svůj zájem zapojit své dítě do programu. Obědy budou pak plně hrazeny v období 1.3. – 30.6. 2018. Děkujeme.