Jazykové zkoušky Cambridge English

ZŠ Rudolfa Koblice

V sobotu 21. května se na naší škole sešlo více než padesát účastníků prestižní mezinárodní zkoušky Cambridge English, jež reprezentuje nejstarší zkouškový systém na světě. Může se pochlubit více než stoletou tradicí (první zkouška proběhla v roce 1913) a také skutečností, že je uznávána po celém světě. V České republice je zařazena do vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o standardizovaných jazykových zkouškách.

Zkoušky jsou vytvářeny specializovaným výzkumným oddělením Cambridge English Language Assessment slavné Univerzity v Cambridge. Vytvoření jedné zkoušky trvá několik let a každá ze zkouškových variant se použije pouze jedenkrát.

Průběh zkoušky má velice přísná pravidla. Zkouškové centrum disponuje speciálně vyškoleným personálem, který zajišťuje chod zkoušky. Tito lidé jsou po celém světě stejným způsobem opakovaně školeni, testováni a systematicky kontrolováni inspekcemi různých úrovní. Zkouškové materiály přicházejí z Anglie zapečetěné a obálka s testy se otevírá vždy až před kandidáty. Vyplněné testy nesmějí opustit zkouškovou místnost jinak než v zapečetěné obálce a po celou dobu zkouškového sezení jsou uzamčeny. Po zkoušce se materiály odesílají zpět do Cambridge, kde jsou opraveny. Certifikáty pro úspěšné kandidáty přicházejí do zkouškového centra až cca 6-8 týdnů po zkoušce.

Zkoušky Cambridge English: Young Learners: Starters, Movers, Flyers

Zkoušky Cambridge English: Young Learners (též „YLE“) jsou určeny žákům a žákyním základních škol, zhruba od 9 do 14 let věku. Forma testování je zábavná a hlavním účelem je motivovat děti k pokroku ve studiu jazyka. Zkouška nenásilným způsobem jednoznačně akceleruje pokrok malých studentů díky směrování k jasně vytyčenému a měřitelnému cíli a následné odměně v podobě pozitivního zážitku ze zkoušky, „opravdového“ anglického rozhovoru s examinátorem a samozřejmě certifikátu. Ten dostávají všichni kandidáti zkoušky YLE a na něm je v podobě erbů vyznačeno, jak úspěšně si kandidát v jednotlivých komponentech zkoušky vedl. Zkouška je také jakýmsi tréningem na zkoušky vyšších stupňů. Děti se díky pozitivní zkušenosti zbavují trémy, na další zkoušky se těší a zvládají je bez stresu.

Je nutno také zmínit skutečnost, že děti, které absolvují zkoušky YLE ,se dostávají na vyšší jazykovou úroveň mnohem dříve, než jejich spolužáci, kteří v tomto systému nestudují. Proto není neobvyklé, že dobře vedení žáci odcházejí ze základní školy s certifikáty na úrovni A2, případně B1, což je ve „vyspělých“ zemích Evropy sice obvyklé, ale u nás v Česku zatím bohužel spíše výjimečné.

Slavnostní předávání certifikátů za přítomnosti rodičů, učitelů a představitelů města je poslední třešničkou na cambridgském dortu a zárukou chuti do dalšího učení.