Na návštěvě v dětském domově

ZŠ Rudolfa Koblice

V neděli 29.5.  předávala třída 5.C DVD přehrávač dětem z Dětského domova ve Vysoké Peci.
Byla to  cena získaná za 4. místo ve výtvarné soutěži Škola pro Marťany. Plakát, který tvořilo 10 dětí z naší třídy se moc líbil. V dětském domovĕ nás moc hezky přijali a ukázali nám svoje království. Společně jsme si i pohráli a ani se nám nechtělo nakonec domů. Čas strávený s dětmi a  jejich vychovateli byl prima.  Děkujeme panu Šamsovi za bezplatnou dopravu.