8. A, 9. A v Terezíně

0
ZŠ Rudolfa Koblice

27. 4. 18 jsme se vypravili do Terezína. Prošli jsme Malou pevnost Terezín, která sloužila pražskému gestapu jako věznice. Ostnaté dráty, původní dřevěný nábytek, malé cely, místnosti, kde byl několikanásobně vyšší počet vězňů, Národní hřbitov . K tomu výklad plný šokujících informací o krutosti, která zde panovala. Při návratu domů nám moc do řeči nebylo.