Změna dopravního značení v ul. Pionýrů

ZŠ Rudolfa Koblice

Vážení rodiče, od září 2016 dojde v ulici Pionýrů ke změně dopravního značení. Město Kadaň se tak rozhodlo umožnit dětem bezpečný pohyb před školou. Na začátku značení obytné zóny přibude značka zákaz vjezdu s časovým omezením od 7.30 do 8.00. Zároveň nebude umožněno otáčet vozidla v prostoru před MŠ. Na konci září se vyhodnotí, zda-li je tato úprava životaschopná. Pro parkování svých vozidel můžete využít parkovací plochy vyznačené na mapce. Děkujeme za pochopení.

Pionýrů - parkování