Završení čarodějnic ve školní družině

ZŠ Rudolfa Koblice

Letošní školní čarování jsme v družině opět zakončili upálením čarodějnice. Strašidelné téma provázelo děti celý týden, během něhož netvořily jen tematické výtvarné práce, ale dozvěděly se spoustu zajímavostí o historii této ponuré tradice. Samotná čarodějnice odsouzená k upálení byla pro děti do poslední chvíle překvapením a našlo se mnoho takových, kterým bylo nakonec líto jí upálit. Jakmile se ale objevily první plamínky, děti okamžitě zahodily lítost a osud čarodějnice byl zpečetěn. Naštěstí počasí ohýnku přálo a děti načichlé kouřem se plny dojmů těšily na prodloužený víkend.