Zápis do první třídy

ZŠ Rudolfa Koblice

Vážení rodiče předškoláčků,

ve středu 6. února a čtvrtek 7. února vždy od 13. do 17.00 proběhne na naší škole  zápis dětí do prvních tříd.  V letošním roce přijímáme dvě třídy prvňáčků, kteří projdou zápisovým kolečkem plným pohádkových bytostí v tělocvičně školy. Paní učitelky prověří zábavnou formou připravenost dětí ke školní docházce. Protože se stále častěji setkáváme s rodiči, kteří žádají již při zápisu o odklad nebo naopak naše doporučení k odkladu zahájení povinné školní docházky odmítají, přikládáme v příloze tzv. Desatero pro rodiče předškoláků vypracované odborníky, kde se dozvíte, co by měl budoucí prvňáček již zvládat. V příloze rovněž najdete kritéria k zápisu na naší školu. Děkujeme za přízeň a těšíme se na vás.

[Download nenalezen]

Kritéria zápisu do I.tříd 2013