474 316 430 skola@2zskadan.cz
474 316 430 skola@2zskadan.cz

Výstava Stopy totality

ZŠ Rudolfa Koblice

S blížícím se státním svátkem 17. listopadu věnovanému boji za svobodu a demokracii probíhá na naší škole vzdělávací výstava Stopy totality. Žáci se prostřednictvím informačních panelů seznamují s osudy jednotlivců i celých rodin v období komunismu a poznávají způsoby perzekuce a útisku v minulém století. Prohlubují své dosavadní znalosti. Panely tvořili žáci základních a středních škol napříč republikou. Věříme, že konkrétní lidský příběh zaujme žáky a poskytne jim motivaci k tomu, aby se více zajímali o stále živou historii státu, města i vlastní rodiny. Výstava bude na škole do 23. listopadu. Petra Milková, organizátorka výstavy