Výsledky zápisu do prvních tříd

ZŠ Rudolfa Koblice

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, na základě školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012 § 183, odst. 2, zveřejňuji seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů. Seznam obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Seznam neobsahuje uchazeče, kteří přišli rovnou se žádostí o odklad.
Všem přijatým prvňáčkům gratulujeme  a těšíme se na první třídní schůzky 5.června v 15.00 s třídními učitelkami. Do konce měsíce května najdete na stránkách školy jmenné seznamy prvňáčků rozdělených do tříd.  Děkujeme za Vaši přízeň.

Seznam uchazečů o přijetí s reg. číslem 2018