Vernisáž Advent 2013

ZŠ Rudolfa Koblice

V úterý 3.12. 2013 proběhla ve vestibulu naší školy vernisáž „Tradičně již netradiční advent“. Vyzdobila a rozzářila školu nejen pro tento den. Podařilo se nám společně naladit vánoční atmosféru, která by neměla v tuto dobu chybět.  Výstava měla obrovskou návštěvnost, což nás samozřejmě velice těší, jen škoda, že není škola nafukovací. Vernisáž byla zahájena čistým a přirozeným slovem pana faráře Josefa Čermáka, který všem přítomným povyprávěl o jeho setkání s andělem, jenž ho na výstavu pozval. Následovalo vystoupení početného sboru ze ZUŠ Klimenta Slavického v Kadani, kde žáci, nejen z naší školy, zpívali uklidňující koledy. Dále nás vtáhli a přenesli na dlouhou cestu žáci  3. B, kteří okouzlili svými překrásnými kostýmy, rovněž svou odvahou vystoupit před spoustou lidí s naučenou charakteristikou jednotlivých významných dnů tohoto období. Rodiče se již mohli  kochat vystavenými pracemi a výrobky svých dětí. Zpříjemněním byl pro každého pohár horkého punče či domácí perníčky.  Pro připomenutí si skvělé atmosféry jsou k nahlédnutí fotografie. Kristýna Repková