Velký úspěch v testování Scio

ZŠ Rudolfa Koblice

Každoročně procházejí naši žáci druhého stupně testováním Scio z matematiky, českého jazyka, angličtiny a obecných studijních předpokladů. Z výsledků vidíme během školní docházky jejich pokrok ve vzdělávání a vzhledem k podrobnému rozboru lze vysledovat, v jakých oblastech se žákovi daří či nikoli. Srovnávací výsledky bereme s jistou rezervou a také nejsme vždy úplně nadšeni. Tentokrát nám naši šesťáci udělali radost a obzvlášť pak Vojta Pešout a Katka Jindráková ze 6.A. Oba totiž dosáhli nejlepších výsledků v rámci základních škol a víceletých gymnázií Ústeckého kraje, k čemuž  jim gratulujeme. Děkujeme jim a jejich učitelům za vzornou reprezentaci školy.

CCI27012015 CCI27012015_0001