Uspěli jsme v projektu Extra třída !

ZŠ Rudolfa Koblice

Během měsíce listopadu se naše škola zapojila do projektu Extra třída, který v loňském roce představila organizace EDUin v partnerství s Nadačním fondem Tesco.

Hlavním úkolem projektu bylo vymyslet něco, čím by žáci prospěli své škole, bezprostřednímu okolí školy, či  městu. Podmínkou ovšem bylo, že nápad opravdu musí pocházet z hlav žáků a musí s ním souhlasit celá třída. Projektu využila třída 8.A a připravila podrobný plán pro vytvoření workout parku. Jedná se o venkovní posilovnu podporující kalesteniku (formu posilování vlastní vahou). Místním mladým lidem tak bude poskytnuta zdraví prospěšná alternativa trávení volného času. Po splnění všech povinných kroků pak žáci již jen čekali na verdikt odborné poroty. Mnohahodinová práce se žákům vyplatila, neboť projekt byl odbornou komisí schválen, a tudíž i finančně podpořen.

Projekt může podpořit také široká veřejnost, a to na webových stránkách Extra třída  nebo formou sponzorského daru přímo škole. Děkujeme.

                                                                                                              Mgr. Michaela Krouparová, patronka projektu