Úspěch ve výtvarné soutěži

ZŠ Rudolfa Koblice

Naše škola se letos zúčastnila výtvarné soutěže vyhlášené litoměřickou diecézí s názvem „Na návštěvě v nebi aneb jak to v nebi vypadá a co se tam děje“. Do soutěže jsme poslali desítky obrázků od dětí napříč všemi ročníky. Pár dní byly práce vystaveny v kostele na náměstí a poté byly ty nejlépe hodnocené poslány do Litoměřic. Jaké příjemné překvapení, když jsme se dozvěděli, že porota ocenila obrázek Julinky Kopicové 3. místem!  Přikládáme fotografie z Noci kostelů, kde  litoměřický biskup Baxant blahopřeje Julince k úspěchu a dopis, který poslala koordinátorka Noci kostelů vychovatelkám naší družiny, kde obrázek Julie nakreslila.  My se rovněž přidáváme, přejeme mnoho dalších úspěchů a rodičům děkujeme za podporu.

 cci09092016