Spolupráce s Galerií Josefa Lieslera

ZŠ Rudolfa Koblice

V letošním školním roce jsme třídy 5.A,B a 3.B navázaly spolupráci s Galerií Josefa Lieslera.

Přijali jsme nejprve před Vánoci jejich pozvání na Workshop:

 „ Skleněné Vánoce“,

poté na začátku roku na Workshop probíhající mezinárodní výstavy dětského patchworku: „Cesta vláčkem“

a prozatím završili v březnu komentovanou prohlídkou k výstavě

„Za Foglarem a skauty do Kadaně“

 Rádi bychom tímto poděkovali Galerii Josefa Lieslera za vždy skvěle zorganizované akce, které děti poučily i pobavily a mohly si domů odnést malý výtvor svého tvoření.  

Už teď se s dětmi těšíme na další.  

Lenka Lédlová, Pavla Štěrbová,  Ilona Zítková