474 316 430 skola@2zskadan.cz
474 316 430 skola@2zskadan.cz

Příběhy našich sousedů

0

Tak zní název projektu společnosti Post Bellum, kterého se účastní několik žáků 9.A. Na základě osobního setkání žáci zpracovávají osudy pamětníka významných událostí 20. století, který žije v jejich okolí. Terka, Týnka a Pavel si vybrali za „svého“ pamětníka pana Kaufmana. V březnu proběhlo velmi milé on-line setkání s panem Kaufmanem, který jim poutavě vyprávěl o svém životě. Žáci byli z jeho vyprávění nadšení. Nyní pracují na scénáři rozhlasové reportáže, kterou budou natáčet. Na závěr celého projektu je čeká setkání s dalšími účastníky z Chomutovska a Kadaňska, a hlavně prezentace výsledků své práce. Touto cestou bych chtěla poděkovat panu Kaufmanovi za ochotu podělit se s námi o své zážitky, paní Raadové a paní Frolové z MěSSS za spolupráci. 

Mgr. Petra Niederová